کاکتوس + رییس جمهور اشرف غنی توان کافی برای مدیریت افغانستان را نداشته – جریان مکمل مصاحبه
محمد عمر داوودزی، نمایندهٔ ویژهٔ حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان در برنامهٔ کاکتوس+ با لشکری در مورد دلایل سقوط جمهوریت و اشتباهات محمد اشرف غنی صحبت کرده و بر ظرفیت و توانمندی مدیریتی غنی ایراد گرفته است. او همچنین در این برنامه تاکید کرده است که جنگ راه حل نیست 
 
Scroll to Top